Starý kůň

4 změny přicházející s věkem aneb když kůň stárne

Koně se dnes dožívají mnohem vyššího věku než kdysi. Dříve již starý kůň je dnes kůň v nejlepším věku a třeba i na vrcholu své sportovní kariéry. Nejsou vyjímkou teplokrevníci dožívající se 30 let. S přibývajícími roky se u každého koně začnou projevovat stařecké neduhy, na které musíme být připraveni. Budeme-li na ně včas reagovat udržíme svého seniora vitálního a v dobré kondici.

1. Zhoršený stav a opotřebení chrupu

Koňský zubařZuby jsou jednou z nejdůležitější částí trávicího systému koně. Bez nich není kůň schopný přijímat potravu v potřebném množství a dostatečně ji rozmělnit. Je odkázán na lidskou pomoc.

Základem udržení dobré kondice i v pokročilém věku je dobrý chrup. Možná se už nemůžeme bavit vyloženě o zdravém chrupu v plném počtu, ale především jde o to, aby koně zuby nebolely nebo koně nezraňovaly ostrými hranami způsobenými opotřebováním. Špatný chrup je příčinou mnoha problémů od neochoty přijmout udidlo, až po hubnutí bez zjevné příčiny nebo trávicích problému způsobeným špatně rozžvýkaným krmivem.

2. Snížená schopnost zvládat stres

Ochlazování koně

Staří koně stejně tak, jako staří lidé hůře zvládají stres. Jejich fyziologické procesy jsou již pomalejší a tak má organismus větší problém se s případným stresem vyrovnat.

Dobrým příkladem může být teplotní stres. V létě horší schopnost ochlazování (často dochází i k opožděnému línání), v zimě naopak nižší schopnost zahřátí díky snížené tělesné aktivitě. Koně je pak třeba dekovat.

Díky náchylnosti na stres, může i změna režimu nebo změna složení stáda vyvolat snížený příjem krmiva nebo či změnu chování.

3. Rozvoj nemocí a poruch

kůň muchařU většiny koní se s přibývajícím věkem objeví nějaký ten neduh. Oslabení imunitního systému vlivem věku může napomoci rozvoji alergií (a aby se nám kůň na stará kolena stal muchařem, to by tak ještě chybělo).  Imunitní systém je také oslaben je-li jedinec vystaven dlouhodobému stresu.

Mezi další nemoci, které souvisí s věkem patří špatná funkce ledvin a jater, nádory, anémie nebo cukrovka.

4. Snížená schopnost využití krmiva

Schopnost využití krmiva je ve výživě klíčová. Správnou výživou můžete předejít spousty dalším problémům. To co koni vyhovovalo před 5 lety, co do obsahu minerálních látek, vitamínu a energie, mu teď již vyhovovat nemusí.

Schopnost využívat živiny se v průběhu času mění.

Příčiny snížené schopnosti trávení jsou:

  • zjizvení sliznice od parazitů
  • snížená výkonnost trávicího systému, souvisí s pomalejším metabolismem
  • snížená produkce trávicích enzymů
  • horší rozmělnění potravy v závislosti na stavu chrupu

Jak je vidět jednotlivé znaky jsou navzájem propojeny. Stav chrupu souvisí s mírou zažívání, zažívání se stavem imunitního systému a imunitní systém s rozvojem nemocí. Péči o starého koně je třeba řešit komplexně.

Proto, aby náš senior co nejlépe prospíval, je zapotřebí zajistit mu odpovídající výživu s dostatkem minerálních látek a vitamínů pro dobrou funkci imunitního systému.  Pravidelnou kontrolu chrupu, aby všechny ty minerály a vitamíny dobře „sežvýkal“ a nakonec pravidelný režim a láskyplnou péči.

 

 

1 - “4 změny přicházející s věkem aneb když kůň stárne”

Comments are closed.